. . Vítězslav Titl - webdesign | fotografování
Česká verze Česká verze

Vítězslav Titl – web sites & Facebook application developement

What can I offer

  • web pages developement
  • developement of Facebook applications (I worked e.g. for brewery Svijany, a.s.)
  • plugins and templates for Wordpress

If you are interested, please contact me.Portfolio

Contact

e-mail: vitezslav@titl.name
telephone: 723 092 448
skype: titl.vitezslav


I successfully cooperate with webdesigne Patrik Rajs, we work as iWirel Webdesign.Social networks

Projects

Publications

O have written 6 articles about programming in Python to Linux+ magazine.

Their headline in czech languge:

  • Python – rysy jazyka (I. 10/2007)
  • Python – proměnné a uživatelský vstup (II. 11/2007)
  • Python – řízení toku programu (III. 12/2007)
  • Python - slovníky, n-tice řetězec podrobněji (IV. 1/2008)
  • Python - moduly a práce se soubory (V. 3/2008)
  • Python - okna aneb GUI (VI. 4/2008)

© 2011 Vítězslav Titl ¦ iWirel Webdesign